Møllens historie

Billede af møllen – ukendt årstal

gammelt-moelle-billede

 

Fra “De gode gamle dage i Augustenborg Kommune” udgivet af Hans Lind i 1972.

Ved Helved by tæt op til Nørreskoven ligger Helved mølle. Den glemte vandmølle. Dens eksistens er glemt af de fleste, og møllen er indrettet til en hyggelig beboelse. Møllen hentede oprindelig sin energi fra udløbet af to damme, Flæskdam og Bokmosedam. For at sikre, at der altid fandtes en kraftreserve, byggedes to mølledamme, hvoraf den ene holdtes i beredskab, når tilførslen fra den anden svigtede. Efterhånden forsvandt vandkraften, og man gik over til at bruge lokomobilet med stenkul som kraftkilde. Dette anlæg var årsagen til, at møllen nedbrændte i 1907. Som optænder fungerede en art glødelampe, og en gnist herfra var brandårsagen.

I adskillige år var der livlig aktivitet omkring møllen, der fremstilledes foderkorn og mel, og salget foregik ved kørsel fra gård til gård. Der fortælles om møllerhesten, at den ingen kusk behøvede; den var så vant til turen, at den kunne klare sig selv.

Under 1. verdenskrig var møllen velset af beboerne, ugleset af gendarmen; uanset forbudet mod salg af mel til beboerne og bødestraf til mølleren, fortsatte salget krigen igennem.

Møllen er gået over i historien, dammene er groet til, nu høres kun en sagte rislen fra vandets løb gennem skoven.

moelle-artikle